Over het festival

In de zomer van 2024 vindt van 10 t/m 14 juli het vijfdaagse festival van de Zomeracademie plaats, ditmaal onder de nieuwe naam INTERNATIONAAL BAROK FESTIVAL ZUTPHEN (IBFZ). 

Het thema dit jaar is ‘Barokke Weelde uit Noord-Duitsland’, waarbij de bijzondere ontwikkelingen die zich daar in de zestiende en zeventiende eeuw hebben voltrokken, centraal staan. Duitse barokmuziek aan het begin van de zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door een overwegend sobere stijl, de verwoestende impact van de Dertigjarige Oorlog en de builenpest op de Noord-Europese bevolking weerspiegelend. En de effecten van een onopgesmukte lutherse traditie blijven ook in deze tijd voelbaar; dit staat in schril contrast met de naoorlogse tweede helft van de eeuw, die een uitzonderlijk rijke creatieve periode was met open artistieke grenzen, zeer ontvankelijk voor andere invloeden, met name Franse en Italiaanse.

Daarnaast besteedt het festival ook aandacht aan de invloed die de Hanze en de middeleeuwse handelsroutes hadden op de ontwikkeling van de podiumkunsten in Europa en Noord-Duitsland in het bijzonder. Muziek was voor de Hanzesteden een van de middelen om welvaart te tonen aan handelspartners en concurrerende steden. Naarmate de rijkdom toenam, groeide zowel de mogelijkheid om muzikanten aan te stellen als de behoefte aan representatieve muziek. De gemakkelijk toegankelijke handelsroutes boden muzikanten aanzienlijke mogelijkheden om te reizen voor verdere studie en/of professionele doeleinden. Het handelsnetwerk maakte ook de brede verspreiding van bladmuziek mogelijk. Het is dus duidelijk dat de Hanze een sleutelrol speelde in de internationale verspreiding van muziek en muziekstijlen.

Tijdens het IBFZ delen zo’n twintig barokspecialisten hun expertise en brede ervaring in de historisch uitvoeringspraktijk met de deelnemers in de vele educatieve projecten. Daarnaast nemen ze deel aan de vele concerten op diverse locaties in Zutphen en brengen ze muziek van onder meer Buxtehude, Tunder, Schutz en zoals altijd Bach – veel Bach!

Internationaal Barok Festival Zutphen logo

Dagprogramma